متقاضیان محترم می‌توانند جهت ثبت‌نام در دوره نظری از فرم ذیل استفاده نمایند . جهت ثبت‌نام دوره می‌بایستی مبلغ 15,000,000 ریال جهت  ثبت‌نام به شماره کارت 5894637000088051 واریز و فیش پرداختی به همراه ثبت اطلاعات ،بارگذاری گردد.

آپلود مدارک مورد نیاز

Accepted file types: jpg, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, Max. file size: 2 MB.

به دلیل تکمیل ظرفیت ثبت نام امکان پذیر نمی باشد