4672364238
home-2_section_01-03
home-2_section_01-01

تعاونی داروسازان پنجم شهریور اشراق

این شرکت با توجه سوابق ارزنده نخست در خدمت‌رسانی با توجه به ظرفیت‌های موجود در وهله اول با تأسیس داروخانه حقوقی در سال 1394 و با ایجاد شرایط مساعد دستورالعمل سازمان غذا و دارو مبنی بر ورود تعاونی‌های داروسازان به مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی و همچنین حمایت معاونت غذا و دارو اولین داروخانه شرکت با نام “داروخانه پنجم شهریور زنجان”  با هدف توزیع دارو های تخصصی و تک نسخه ای در جوار بیمارستان ولی‌عصر (عج) زنجان بنا شد و در سال بعد اقدام به تأسیس دومین داروخانه بانام دارو خانه پنجم شهریوردر مجاورت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در شهرستان ابهر گردید.

افتتاح داروخانه پنجم

همچنین  مشارکت در تأمین نیاز داروخانه‌های دولتی نظیر داروخانه ولی‌عصر زنجان در سال 97 سپس سال 1398 داروخانه اورژانس بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و مراکز دارویی بیمارستان بهمن که از بزرگ‌ترین بیمارستان استان می‌باشند، زمینه ورود به ارائه خدمات دارویی در پایتخت را فراهم نمود.داروخانه بیمارستان امام حسین ع تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به نیاز به عرضه خدمات باکیفیت به بیماران پس از عقد قرارداد با شرکت کلیه مراکز دارویی خود را به این شرکت واگذار نمود همچنین بیمارستان چمران وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح از این فرصت مغتنم با توجه به کارآمدی این شرکت در ارائه خدمات دارویی در بخش های مختلف خود زمینه همکاری را فراهم آورد.

امروزه شرکت تعاونی داروسازان با توجه به تجارت درخشان در عرصه امور توزیعی و ارائه خدمات مطلوب در داروخانه ها اقدام به مشارکت در  داروخانه‌های جدید التاسیس نموده . آموزش و تربیت نیروی کار ، تامین دارو برای خدمت رسانی و استفاده از تجارب موفق کمک به داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه‌ها نموده است. گفتنی است تعداد داروخانه‌های مشارکتی این شرکت به تعداد 18 رسیده که سهم قابل‌توجهی از نیاز استان می باشد.

فعالیت های اپکو

فعالیت های خدماتی در داروخانه ها

این شرکت با هدف تسریع و رفع نیاز دارویی بیماران، اقدام به ارائه خدمات دارویی با هدف توانمند سازی و ارائه خدمات بهتر در داروخانه ها نموده است

پنجم شهریور
ابهر

اورژانس بیمارستان ولیعصر

اورژانس بیمارستان موسوی

مراکز دارویی بیمارستان بهمن

پنجم شهریور زنجان

مشارکتی حکیم

مشارکتی مهتاب

مشارکتی ایرانمهر

مشارکتی ناهید

مشارکتی ترتیا

مشارکتی دکتر ابراری

مشارکتی دکتر قویمی

مشارکتی دکتر عباسچیان

مشارکتی
بزرگمهر

مشارکتی رشیدی

مشارکتی دکتر تحسینی

مشارکتی دکتر دستوار