گروه دارویی اپکو ، پیشرو و فراگیر
زنجان - شهرک صنعتی شماره 1
خیابان آذر جنوبی
تماس با اپکو
02432222325
دفتر تهران
02166591494
افتخارات

دریافت 3 تندیس افتخار از جشنواره های تعاونی برتر ملی

گواهینامه ها

لوح تقدیر